LED Strip

Flexible LED Strip 12V 9.6W 3000ºK
3528 LED | 120LEDs/m | 9.6W/m | 12V | 3000ºK | IP20 | 5m Reel
$89.89
Flexible LED Strip 12V 9.6W/M 4000ºK
3528 LED | 120LEDs/m | 9.6W/m | 12V | 4000ºK | IP20 | 5m Reel
$89.89
Flexible LED Strip 12V 9.6W/M 6000ºK
3528 LED | 120LEDs/m | 9.6W/m | 12V | 6000ºK | IP20 | 5m Reel
$89.89
Flexible LED Strip 12V 14.4W/M 3000ºK
2835 LED | 120LEDs/m | 14.4W/m | 12V | 3000ºK | IP20 | 5m Reel
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 12V 14.W/M 4000ºK
2835 LED | 120LEDs/m | 14.4W/m | 12V | 4000ºK | IP20 | 5m Reel
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 12V 14.W/M 6000ºK
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 12V | 6000ºK | IP20 | 5M REEL
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 12V 14.W/M 3000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 12V | 3000ºK | IP54 | 5m Reel
$105.60
FLEXIBLE LED STRIP 12V 14.W/M 4000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 12V | 4000ºK | IP54 | 5M REEL
$105.60
FLEXIBLE LED STRIP 12V 14.W/M 6000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 12V | 6000ºK | IP54 | 5M REEL
$105.60
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 3000ºK
2835 LED | 120LEDs/m | 14.4W/m | 24V | 3000ºK | IP20 | 5m Reel
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 3000ºK
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 24V | 4000ºK | IP20 | 5M REEL
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 6000ºK
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 24V | 6000ºK | IP20 | 5M REEL
$91.77
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 3000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 24V | 3000ºK | IP54 | 5M REEL
$105.60
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 4000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 24V | 4000ºK | IP54 | 5M REEL
$105.60
FLEXIBLE LED STRIP 24V 14.W/M 6000ºK IP54
2835 LED | 120LEDS/M | 14.4W/M | 24V | 6000ºK | IP54 | 5M REEL
$105.60